Národné mince
2€ zberateľské mince
Mám - zoznam
Nemám - zoznam
Belgicko Nemecko Írsko Estónsko Grécko
Španielsko Francúzsko Taliansko Cyprus Luxemburgsko
Malta Holandsko Rakúsko Portugalsko Slovinsko
Slovensko Fínsko Monako San Maríno Vatikán